ورود ثبت نام 22 89 26 88 09017980467

logo فیزیوتراپی شریعتی

021-22 89 26 89
پذیرش کلینیک
پرسش و پاسخ
فیزیوتراپی شریعتی /  انواع بیماری ها / رباط صلیبی دکتر رضایی

رباط صلیبی دکتر رضایی

dr.-rezaei-cruciate-ligament

رباط صلیبی به عنوان یکی از عناصر حیاتی در ثبات مفصل زانو محسوب می شود. رباط صلیبی در مفصل زانو شامل دو بخش قدامی و خلفی میباشد بخش اقدامی ثبات مفصل زانو را در نیروهای جابجا کننده زانو به سمت جلو رباط صلیبی خلفی ثبات مفصل زانو را در نیروهای جابجا کننده زانو به سمت خلف تامین می‌کند. مقاله حاضر به نگرش کلی در آسیب های رباط صلیبی می پردازد.

http://scpt.ir/uploads/acl-injury-sport.jpg   

رباط صلیبی

رباط صلیبی به عنوان یکی از رباط های ثبات دهنده در مفصل زانو نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در آسیب های این رباط بیش از نیمی از ورزشکاران توانایی بازگشت به شرایط قبل از آسیب را به خصوص در فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای از دست خواهند داد. ذکر این نکته مهم همین کافیست که به اهمیت آسیبهای این رباط مهم در مفصل زانو بپردازیم.http://scpt.ir/uploads/acl-anatomy-1.jpg

 

رباط صلیبی کجاست؟

رباط صلیبی در مفصل زانو قرار گرفته که به دو بخش رباط صلیبی قدامی و خلفی تقسیم می شود.

در شکل بالا با نوک پیکان زرد رنگ راستای قرار گیری رباط صلیبی قدامی را در مفصل زانو مشاهده می کنید.

همچنین رباط صلیبی خلفی بر عکس این حالت از بالا و جلو به سمت پایین و عقب امتداد پیدا می‌کند. 

 

http://scpt.ir/uploads/pcl-tear.jpg

رباط صلیبی خلفی

همانطور که در مطالب قبلی ذکر گردیده است رباط صلیبی ۲ بخش قدامی و خلفی دارد.

یکی از بخشهای مهم رباط صلیبی بخش خلفی آن می باشد که به نام رباط صلیبی خلفی یا pcl معروف است. این رباط از سمت قدام و بالا به سمت پایین و خلف امتداد پیدا می کند. و نقش آن نگهداری مفصل زانو در حالت خم شده ۹۰ درجه و جلوگیری از جابجایی خلفی تیبیا نسبت‌به فمور می‌باشد. 

در لینک زیر می توانید با ساختار این رباط آشنا شوید.

پارگی رباط صلیبی خلفی PCL-تشخیص و درمان فیزیوتراپی-کلینیک شریعتی

http://scpt.ir/uploads/acl-anatomy.jpg 

رباط صلیبی قدامی

با توجه به نقش بسیار مهم رباط صلیبی قدامی در مفصل زانو بخصوص در ثبات و جابجایی‌های فمور روی تیبیا به سمت خلف ، مقالات متعددی در خصوص ساختار این رباط مهم در مفصل زانو و آسیب های آن در سایت فیزیوتراپی شریعتی تهیه و تدوین شده است. لازم به ذکر است که غالب آسیب‌های مفصل زانو که منجر به آسیب رباط صلیبی قدامی می‌شوند غیر برخوردی بوده است.

در آسیب هایی که منجر به احساس بی ثباتی در مفصل زانو می شود ممکن است مداخلات جراحی در نظر گرفته شود. قبل از تمام این موارد لازم است به عملکرد رباط صلیبی قدامی در مفصل زانو بپردازیم.

http://scpt.ir/uploads/acl-AM-bundle-PL.jpg

عملکرد رباط صلیبی قدامی

بخش عمده کارکرد رباط صلیبی در مفصل زانو ثبات جابجایی های قدامی تیبیا نسبت به فمور می باشد.

http://scpt.ir/uploads/helpful-tip.jpg

البته نقش دیگر رباط صلیبی در مفصل زانو ایجاد حس وضعیت مفصل و مخابره کردن‌پیام‌های وضعیتی مفصل به مغز می باشد تا پیام مناسبی نسبت به تغییرات وضعیتی در مفصل زانو در حالت های مختلف از طریق انقباض عضلات فراهم شود.

آناتومی رباط صلیبی قدامی

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید رباط صلیبی قدامی از قسمت مدیال داخلی کندیل خارجی زانو منشأ گرفته و به سمت قدام یا جلو و پایین نزول پیدا می‌کند و به سمت داخل متمایل می شود و به برجستگی استخوان تیبیا یا درشت نی اتصال پیدا می کند.

رباط صلیبی قدامی شامل دو بخش می باشد که بخش انترومدیال و پوسترولترال را شامل می‌شود. 

 http://scpt.ir/uploads/anteromedial-and-posterolateral-acl-knee-1.jpg

بخش انترومدیال

بخش انترومدیال (باند آبی ) در حالت اکستنشن یا باز شدن زانو مقداری شل است. هنگامی که زانو خم می‌شود به علت چرخش فمور روی تیبیا قسمت انترومدیال شروع به سفت شدن کرده و باندل پوسترولترال ( باند قرمز ) شل می شود. 

 

 http://scpt.ir/uploads/anteromedial-and-posterolateral-acl-knee.jpg

  بخش پوسترولترال

 این بخش بخش مهمی از رباط‌صلیبی را شامل می‌شود که در اکستنشن یا باز شدن زانو سفت و محکم می شود. در حالی که با فلکشن یا خم شدن زانو به علت شیفت هوریزنتال یا صفحه عرضی قسمت اتصال رباط صلیبی در فمور باندل پوسترولترال شل می شود.

http://scpt.ir/uploads/ACL-bands-during-movement.jpg  

http://scpt.ir/uploads/acl-tear-sport-1-a.jpg  

کشیدگی رباط صلیبی

آسیبهای رباط صلیبی در مراحل اولیه می‌تواند شامل کشیدگی های خفیف و در موارد شدیدتر به صورت کامل در رباط صلیبی باشد.

به طور کلی دو واژه

کشیدگی در مورد آسیب های ناکامل

و

پارگی در مورد آسیبهای کامل

به کار برده می شود.

در برخی از موارد ممکن است که کشیدگی های خفیف به خصوص در موارد نزدیکی به بافت استخوانی و یا ناحیه پرخون نیاز به جراحی وجود نداشته باشد و بتواند ترمیم شود ولی در برخی موارد که پارگی کامل می باشد نیاز به جراحی و مداخلات بازسازی ( Reconstruction ) رباط صلیبی وجود خواهد داشت.

نیاز به مداخلات جراحی در پارگی های رباط صلیبی قدامی به نسبت رباط صلیبی خلفی بیشتر وجود دارد به عبارت دیگر در موارد پارگیهای حتی کامل رباط صلیبی خلفی ممکن است جراح نیاز به جراحی را برای رباط صلیبی خلفی در نظر نگیرد.

هرچند که بسته به شرایط بیمار و سطح فعالیت بدنی آن متفاوت خواهد بود. 

پارگی رباط صلیبی

همانطور که در مطالب قبلی در مورد تفاوت کشیدگی و پارگی ذکر گردید در مواردی که نیروی آسیب‌رسان سبب جدا شدن کامل دو قطعه رباط شود پارگی کامل اتفاق افتاده است.

در موارد پارگی های کامل ضرورت‌های عمل جراحی وجود خواهد داشت.  

در برخی از موارد ممکن است جراح قبل از عمل جراحی توصیه به فیزیوتراپی جهت کاهش التهاب نماید.

 http://scpt.ir/uploads/acl-torn.jpg

درصد پارگی رباط صلیبی

http://scpt.ir/uploads/tip-acl.jpg

  http://scpt.ir/uploads/prevention-acl-tearing.jpg

راه های جلوگیری از پارگی رباط صلیبی

http://scpt.ir/uploads/acl-signs-and-symptoms.png

علائم پارگی رباط صلیبی

 1. با توجه به تفاوت های ساختاری در رباط صلیبی قدامی و خلفی پارگیهای کامل رباطهای صلیبی تظاهرات متفاوتی را ایجاد می کنند به طوری که در رباط صلیبی قدامی همارتروز ( خونریزی مفصلی ) بیشتر دیده می‌شود در حالی که در پارگی های رباط صلیبی خلفی همارتروز غالباً دیده نمی شود. ( به علت کمتر آسیب دیدن غلاف رباط صلیبی خلفی در پارگی های کامل آن )
 2. یکی دیگر از علائم پارگی های رباط صلیبی احساس بی ثباتی در مفصل است که این می تواند در رباط صلیبی قدامی نسبت به رباط صلیبی خلفی بیشتر دیده شود. ( یکی از دلایل نیاز بیشتر عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی قدامی نسبت به عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی خلفی )
 3. علائم دیگر پارگی رباط صلیبی به صورت بالینی می تواند درد و احساس ناتوانی در انجام حرکت باشد. در برخی موارد آسیب های رباط صلیبی می توانند با آسیب های استخوانی نیز همراه باشند مانند شکستگی سگوند که یکی از شاخص های تشخیصی تصاویر رادیولوژی در آسیب رباط صلیبی قدامی می باشد.

 

http://scpt.ir/uploads/acl-diagram.jpg

تشخیص پارگی رباط صلیبی

تشخیص پارگی رباط صلیبی می تواند بر سه اصل و اساس استوار باشد

اصل اول

در این مرحله متخصص مربوطه از بیمار یا ورزشکار که دچار آسیب رباط صلیبی شده است در مورد نحوه آسیب و مکانیزم و اینکه چگونه اتفاق افتاده است سوال می پرسد. غالب بیماران ممکن است که احساس صدای پاپ pop را در زانوی خود داشته باشند همچنین ممکن است برخی از آنها چندین صدا را در زانوی خود احساس کنند. برخی از بیماران توانایی راه رفتن را پس از ایجاد آسیب از دست می دهند.

اصل دوم

در معاینات بالینی متخصص مربوطه با توجه به شرایط بیمار ممکن است اقدام به برخی تست های تشخیصی نماید. هرچند در معاینات بالینی به علت شدت آسیب ممکن است که گارد عضلانی به خصوص در عضلات همسترینگ سبب ایجاد سفتی در زانو شده به نحوی که معاینات بالینی با خطا همراه شود.

مشاهده شامل تورم و زاویه ایجاد شده در زانو ، لمس موضع و تستهای اختصاصی در این مرحله توسط متخصص انجام می‌شود.

اصل سوم

در این مرحله متخصص ممکن است به بیمار توصیه کند که عکس رادیولوژی و یا ام آر آی از موضع آسیب‌دیده تهیه کند.

 

 http://scpt.ir/uploads/acl-fracture-1.jpg

http://scpt.ir/uploads/acl-fracture-2.jpg

عکس پارگی رباط صلیبی

 1. در یافته های رادیولوژی یکی از مهمترین علائم ایجاد خط شکستگی در قسمت لترال تیبیا و همچنین استخوان فمور میباشد.
 2. نوعی از شکستگی در قسمت لترال تیبیا به نام شکستگی سگوند   segond fracture  وجود دارد که یکی از شاخصه های مهم در تشخیص آسیب رباط صلیبی میباشد.
 3. این شکستگی در اثر نیروی والگوس بیش از اندازه ایجاد می شود که می تواند نیروهای کمپرسیو را در ناحیه لترال زانو بین استخوان فمور و تیبیا ایجاد نماید.

http://scpt.ir/uploads/Segond-fracture.jpg   

عکس ام آر آی پارگی رباط صلیبی

در یافته های ام آر آی ممکن است التهاب مفصلی ، عدم اتصالات رباط صلیبی در قسمت ابتدا و انتها و یا در بین خود رباط discontinuity یا حتی در برخی موارد ممکن است عدم وجود رباط صلیبی در برشهای ساجیتال را شامل شود ( یکی از شاخص های پارگی کامل رباط صلیبی قدامی در برش ساژیتال , نبود آن در برش ها می باشد )

 http://scpt.ir/uploads/acl-MRI-intact.jpg  

http://scpt.ir/uploads/acl-MRI-tear.jpg

عوارض پارگی رباط صلیبی

به طور کلی عوارض پارگی رباط صلیبی قدامی ترجیحاً به دو دسته کوتاه مدت و دراز مدت تقسیم می شود.

عوارض کوتاه مدت پارگی رباط صلیبی قدامی

این عوارض می تواند عدم توانایی در حین انجام فعالیت های روزمره ، تورم ، درد ، استرس و اضطراب ناشی از آسیب و فرآیند بعد از آن می باشد.

عوارض دراز مدت پارگی رباط صلیبی قدامی

از مهمترین عوارض می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. آسیب های همراه مانند مینیسک ها
 2. عدم کفایت زانو در فعالیت های روزمره
 3. ناتوانی و احساس بی ثباتی
 4. محدود کردن فعالیت های فردی و ورزشی
 5. تخریب سطوح مفصلی مانند غضروف ها
 6. آرتروز زودهنگام در مفصل زانو

http://scpt.ir/uploads/dr rezaei physiotherapy 250.jpg 

درمان پارگی رباط صلیبی بدون جراحی یا جراحی

درمان پارگی رباط صلیبی می تواند بر دو اصل و اساس استوار باشد

 1. تعیین درصد آسیب دیدگی در رباط صلیبی
 2. تعیین کوپر یا نان کوپر بودن افراد آسیب دیده

تعیین درصد آسیب دیدگی در رباط صلیبی توسط متخصص به روشهای مختلفی تعیین می گردد این روش ها بیشتر بر اساس یافته های پاراکلینیکی مانند ام آرآی استوار است.

به طور کلی افراد با آسیب رباط صلیبی به دو دسته افراد کوپر و نان کوپر تقسیم می شوند.

افراد کوپر چه مشخصه هایی دارند؟

مقالات چه می گویند؟

 

 http://scpt.ir/uploads/acl-tear-sport-treatment-Laser.jpg

درمان پارگی رباط صلیبی با لیزر

به طور کلی روش های درمان پارگی رباط صلیبی از طریق روش آرتروسکوپی در موارد خفیف و یا در موارد شدیدتر ممکن است جراحی های متعدد را شامل شود.

دو دسته تکنیک جراحی داخل مفصلی و خارج مفصلی وجود دارد.

در لینک زیر با نحوه جراحی رباط صلیبی می توانید آشنا شوید.

عمل رباط صلیبی چگونه انجام میشود-دکتر رضایی-فیزیوتراپی شریعتی

عمل رباط صلیبی

فیلم عمل پارگی رباط صلیبی زانو

  

آلوگرافت رباط صلیبی

رباط صلیبی مصنوعی بهتر است یا طبیعی-فیزیوتراپی شریعتی-دکتر رضایی

به طور کلی آلوگرافت به روش تهیه بافت از جسد برای پیوند رباط صلیبی در مفصل زانو اطلاق می شود.


در لینک زیر می توانید با انواع تکنیک های شایع جراحی ترمیم رباط صلیبی قدامی مفصل زانو آشنا شوید در هرکدام از تکنیک ها مزایا و معایب بررسی شده است.

ملاک های عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی-دکتر رضایی-فیزیوتراپی شریعتی

 هزینه عمل پارگی رباط صلیبی

بسته به نوع تکنیک عمل جراحی هزینه‌های آن متفاوت خواهد بود.

هزینه های عمل پارگی رباط صلیبی می تواند شامل: 

 1. هزینه بیمارستان و بستری
 2. هزینه تهیه اقلام مورد نیاز برای عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی
 3. دستمزد جراح و دستیاران

باشد.

عمل رباط صلیبی زانو چقدر طول میکشد؟

عمل ترمیم رباط صلیبی مفصل زانو بسته به اینکه فقط رباط‌صلیبی انجام شود یا همراه با آن آسیب های دیگری مانند مینیسک رباط داخلی و یا رباط های دیگر شامل باشد ممکن است متفاوت بوده و طول بکشد.

این عمل جراحی می تواند از ۲ ساعت تا ۳ یا ۴ ساعت را شامل شود. 

 

 http://scpt.ir/uploads/acl-tear-sport-treatment.jpg

زانوبند بعد از عمل رباط صلیبی

سوالی که اکثر بیماران در مورد استفاده زانو بند پس از عمل جراحی می پرسند این است که آیا ضرورت بستن زانوبند پس از عمل جراحی وجود دارد و پاسخ بلی است. بستن زانوبند حداقل به مدت سه هفته پس از عمل جراحی ضرورت دارد. به خصوص زانوبند هایی که دامنه حرکتی را محدود نموده و پس از یک هفته از عمل جراحی که فیزیوتراپی انجام می شود ضرورت بیشتری دارد.

 

عوارض بعد از عمل رباط صلیبی

عوارض متعددی پس از عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی در مفصل زانو و بافتهای اطراف می تواند برای بیمار ایجاد شود.


شما می توانید در مورد عوارض بعد از عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی در لینک زیر اطلاعات کاملی را به دست بیاورید.

مراقبت بعد از عمل رباط صلیبی زانو-عوارض بعد از عمل رباط صلیبی-فیزیوتراپی شریعتی-دکتر رضایی

ورم پا بعد از عمل رباط صلیبی

یکی از عارضه های بسیار مهم در ترمیم رباط صلیبی قدامی در مفصل زانو تورم و پس از آن خشکی های مفصلی می باشد که می بایست توسط فیزیوتراپیست ورزشی و انواع تکنیک‌ها و مراقبت ها به حداقل برسد. ممکن است ضرورت داشته باشد به مدت حداقل یک تا دو روز در منزل با گذاردن بالش زیر زانو و بالا آوردن آن به کنترل تورم آن کمک کنید. 

ورم پا بعد از عمل رباط صلیبی-فیزیوتراپی شریعتی-دکتر رضایی

 

http://scpt.ir/uploads/knee-locking.jpg

قفل شدن زانو بعد از عمل رباط صلیبی

قفل شدن زانو بعد از عمل رباط صلیبی زانو می‌تواند یکی از عوامل محدود کننده حرکت ها در فعالیتهای روزمره باشد. این قفل شدن می تواند ناشی از تورم ها و یا حتی درگیریها در مینیسک ، آرتروفیبروزیس و یا سفتی های عضلانی به خاطر اختلالات و انقباضات عضلات اطراف زانو را شامل شود که توسط فیزیوتراپیست و جراح قابل اصلاح و بهبود می باشند. 

 

http://scpt.ir/uploads/flexion-limitation-knee.jpg

خشک شدن زانو بعد از عمل رباط صلیبی

آرتروفیبروزیس یا خشک‌شدن ناشی از چسبندگی های مفصلی پس از عمل جراحی یکی از عمده‌ترین مشکلات بیماران در جراحی‌های ترمیم رباط صلیبی در مفصل زانو می باشد به نحوی که این خشکی ها می تواند سبب محدود کردن حرکت ها در مفصل زانو و شاید حتی عملکرد زانو را نیز تحت تاثیر قرار دهد. فیزیوتراپیست متخصص با در نظر گرفتن دامنه حرکتی در مراحل مختلف بهبودی و دوره نقاهت بیماران پس از عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی مفصل زانو به تدریج و با انجام تکنیک های مختلف سعی در بهبود دامنه حرکتی در زمان مشخص در دوره نقاهت می نماید.  

 

 http://scpt.ir/uploads/acl-ext-lag.jpg

صاف نشدن زانو بعد از عمل رباط صلیبی

یکی از دلایل عمده در صاف نشدن زانو بعد از عمل رباط صلیبی خشکی های مفصلی و درگیری در عضلات پشت ساق مانند گاستروکنمیوس و پوپلیتئوس می باشد. در مقالات متعددی دیده شده که انجام تمرینات دامنه حرکتی بلافاصله پس از عمل جراحی می تواند به بهبود عملکرد زانو کمک کرده و دردهای ناشی از کشش را در دوره نقاهت بیمار کاهش دهد. 

همچنین در مقالات دیگری دیده شده که می‌توان با روش‌های نیدلینگ در بهبود دامنه حرکتی و سفتی های عضلانی اطراف مفصل زانو پس از جراحی اقدام نمود. 

 

 http://scpt.ir/uploads/acl-care.jpg

مراقبت بعد از عمل رباط صلیبی زانو

مراقبت بعد از عمل رباط صلیبی زانو-عوارض بعد از عمل رباط صلیبی-فیزیوتراپی شریعتی-دکتر رضایی

 

http://scpt.ir/uploads/post-operative-acl-sleep.jpg

طریقه خوابیدن بعد از عمل رباط صلیبی

ورزش با رباط صلیبی پاره

 همانطور که در مطالب قبلی ذکر گردیده است عوارض رباط صلیبی پاره ایجاد نیروهای فرسایشی بیشتر در مفصل می باشد لذا در فعالیت‌های ورزشی که نیاز به مشارکت بیشتر شما می باشد احتمال اینکه در آینده دچار آرتروز شوید به مراتب نسبت به ورزشهای فعالیت کمتر بیشتر است. در این گونه افراد توصیه می شود که حتما جراحی بازسازی رباط صلیبی انجام شود.

طول درمان رباط صلیبی

طول درمان رباط صلیبی پس از عمل جراحی می تواند تا ۶ ماه شامل شود که به چهار مرحله کلی تقسیم بندی می شود

 به طور کلی چهار مرحله دوره نقاهت پس از جراحی ترمیم رباط صلیبی قدامی شامل موارد زیر است:

مرحله اول

 Stage one

در این مرحله بیشتر تمرکز بر کاهش التهاب و دامنه حرکتی اولیه می باشد.

مرحله دوم

Stage two

در این مرحله دامنه حرکتی به صورت کامل‌تری به دست آمده و طبق پروتکل های توصیه شده جراح انقباضات ایزومتریک در عضلات به ترتیب در عضلات همسترینگ عضلات داخل ران گاستروکنمیوس و پس از آن در مرحله آخر عضلات چهار سر رانی به دست می آید.

مرحله سوم

Stage three

در این مرحله دامنه حرکتی کامل به دست آمده و انقباضات قوی تر شده قدرت عضلات در مرحله اول در عضلات به ترتیب مرحله قبل  دست می‌آید و پس از آن استقامت در عضلات و نهایتاً توان در انجام فعالیت‌های ورزشی و تمرینات با کمتر کردن زمان اجرا به دست می‌آید.

مرحله چهارم

Stage four

در این مرحله مهارت های ورزشی همراه با توان بالاتر به دست می آید. این مرحله همان مرحله آخر اجرای ورزشی یا مهارت SKILL را شامل می شود و این مرحله خود شامل چند زیر مرحله می باشد که توسط فیزیوتراپیست ورزشی نظارت می شود.

 

بازگشت به ورزش بعد از عمل رباط صلیبی

به طور کلی زمان حداقلی بازگشت به فعالیت‌های ورزشی ۶ ماه است اما در ورزش های پر برخورد تر ممکن است تا یک سال نیز این زمان توسط فیزیوتراپیست ورزشی و جراح شما تعیین شود.

 

فوتبال بعد از عمل رباط صلیبی

ورزش فوتبال یکی از ورزش های پر آسیب در اغلب ورزش ها محسوب می شود منابع مختلف زمان بازگشت به این ورزش پر فشار را یک سال در نظر گرفته اند هرچند که پس از شش ماه شما می توانید تحت نظر در تمرینات تیمی شرکت کنید ولی برای فعالیت‌های پرفشار مسابقات برای اطمینان از آسیب مجدد لازم است تا شش ماه دیگر را تحت نظر باشید.

 

پارگی رباط صلیبی در فوتبال-فوتبال بعد از عمل رباط صلیبی-دکتر رضایی-فیزیوتراپی سیدخندان

 

آیا بعد از عمل رباط صلیبی میتوان فوتبال بازی کرد؟

یکی از شاخص های بسیار مهم برای بازگشت به ورزش فوتبال پس از جراحی ترمیم رباط صلیبی تست های فانکشنال میباشد. این تستها مجموعه از حرکت‌های طراحی شده توسط متخصصین علوم ورزشی میباشد که توسط فیزیوتراپیست ورزشی از شما گرفته می‌شود.

نکته بسیار مهم این است که تا زمانی که این تست ها را انجام نداده اید احتمال آسیب مجدد وجود دارد و می بایست تمامی این تستها تحت نظر فیزیوتراپیست متخصص انجام شده تا اطمینان برگشت به فوتبال در شما تعیین شود.

تقویت رباط صلیبی بعد از عمل

 1. سوالی که اکثر بیماران در خصوص روشهای جلوگیری و تقویت رباط صلیبی ترمیم شده می پرسند این است که آیا می توان روش هایی برای تقویت رباط ترمیم شده در نظر گرفت؟
 2. آیا می توان با تقویت عضلات به جلوگیری از آسیب مجدد پس از عمل جراحی بازسازی در رباط اقدام نمود؟

پاسخ این سوالات بلی است.

شما می توانید با تقویت عضلات به خصوص در عضله همسترینگ در پشت ران و همچنین عضلات داخل ران و عضلات دوقلو یا گاستروکنمیوس در پشت ساق و همچنین عضلات چهار سر رانی نقش بسیار مهمی را در پیشگیری از آسیب مجدد رباط پس از عمل جراحی داشته باشید.

طبق تحقیقات اخیر دیده شده است که تقویت عضلات کمپلکس لگنی به‌خصوص ابداکتور های هیپ نقش بسیار مهمی جهت پیشگیری و حتی جلوگیری از آسیب مجدد رباط صلیبی مفصل زانو داشته باشند. 

ورزش های مناسب بعد از عمل رباط صلیبی

طبق مقالات ورزش هایی که پس از عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی میتوان انجام داد شامل ورزشهای غیر برخوردی در مراحل اولیه و پس از آن و ورزش های برخوردی و شدید در مراحل آخر می باشد.

به عنوان مثال شما می توانید

 1. دوچرخه سواری
 2. شنا
 3. تمرینات ملایم با تحمل وزن متوسط
 4. دوچرخه ثابت
 1. دویدن میدانی
 2. تغییر جهت ها
 3. تمرین هاپ HOP به صورت سینگل
 4. Jumping and landing
 1. تنیس
 2. اسکواش
 1. فوتبال
 2. راگبی

را انجام دهید.

تمرینات بدنسازی بعد از عمل رباط صلیبی

همانطور که در پاراگراف قبلی توضیح داده شد و تمرینات سبک و بدنسازی را می توانید از ماه چهارم انجام دهید.

دوچرخه سواری بعد از عمل رباط صلیبی

دوچرخه سواری بعد از عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی شامل دو مرحله دوچرخه ثابت در مراحل اولیه از ماه سوم و دوچرخه‌ سواری در ماه پنجم و ششم انجام شود. 

کوهنوردی بعد از عمل رباط صلیبی

با توجه به نقش احتمال خالی کردن زانو در فعالیت های ورزشی و اهمیت کوهنوردی لازم است تا در این رشته تمامی احتمالات آسیب مجدد با توجه به شرایط کوه توسط متخصص مربوطه بررسی و تنظیم شود. ولی به طور کلی از ماه پنجم به بعد می توان به آهستگی شروع به کوهنوردی نمود. 

دویدن بعد از عمل رباط صلیبی

دویدن در  افراد بعد از جراحی ترمیم رباط صلیبی به صورت اولیه از ماه سوم به صورت جاگینگ و در ماه چهارم و پنجم به بعد به صورت زیر ۵۰ درصد و نهایتاً ۷۰ درصد به بالا می تواند انجام شود.

 لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید

درباره فیزیوتراپی شریعتی و نمونه های درمانی

 

سوابق مشارکت تیم پزشکی شریعتی به روایت تصویر

 

ملاک های عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی-دکتر رضایی-فیزیوتراپی شریعتی

 

رباط صلیبی مصنوعی بهتر است یا طبیعی-فیزیوتراپی شریعتی-دکتر رضایی

 

عمل رباط صلیبی چگونه انجام میشود-دکتر رضایی-فیزیوتراپی شریعتی

 

بیماریها های مرتبط :

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای فیزیوتراپی مرکزی شریعتی محفوظ است.
اطلاع رسانی
کاربر گرامی!

به اطلاع می رساند،
 به علت عملیات مخابرات کلیه تلفن های کلینیک موقتاً قطع می باشد.خواهشمند است با شماره واتساپ کلینیک در ارتباط باشید.

باتشکر
مدیریت کلینیک فیزیوتراپی شریعتی

انصراف
ورود به سامانه